บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด

SUPERVAC CO.,LTD.

งานเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ 2565

22 มกราคม 2565

งานเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่ 2565 ของบริษัทฯ โดยทางผู้บริหารได้จัดเลี้ยงโต๊ะจีนให้กับพนักงาน และจับฉลากลุ้นของรางวัลพิเศษจากผู้บริหาร โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้ทำการตรวหาเชื้อโควิด ATK Test ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม