บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด

SUPERVAC CO.,LTD.

ลูกค้าของเรา

บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด (สำนักงานใหญ่) (supervac.co.th)

เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า AED เออีดี เครื่องมือทางการแพทย์ อุปกรณ์ความปลอดภัย พร้อมบริการสาธิต อบรม ติดตั้ง รับประกัน ดูแลบริการหลังการขาย ครบวงจร โดยเครื่อง AED ได้รับความไว้วางใจทั้ง อาคาร คลินิก โรงพยาบาล หน่วยงานรัฐ เอกชน โรงแรม

บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด ได้เข้าร่วมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)