บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด

SUPERVAC CO.,LTD.

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

วันที่ 15 มกราคม 2565

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด ได้จัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิง-อพยพหนีไฟ การเก็บกู้สารเคมีรั่วไหล การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR - AED โดยวิทยากร อ.นเรศ เสือจันทร์ และผู้ช่วย อ.เอนก เหมือนพิมพ์ จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กรุงเทพมหานคร เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักเรื่องอัคคีภัย เพื่อป้องกันการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยของบริษัท โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้ทำการตรวหาเชื้อโควิด ATK Test ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ทาง บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด ได้รับคำชมจากวิทยากร เรื่องความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในบริษัทฯ รวมถึงการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED ไว้ประจำการที่บริษัทฯ เพื่อช่วยชีวิตกรณีพบผู้ป่วยหมดสติ