บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด

SUPERVAC CO.,LTD.

ซูปเปอร์แวค ได้รับการตรวจประเมินรักษาระบบ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit)

24 กันยายน 2564

ซูปเปอร์แวค ได้รับการตรวจประเมินรักษาระบบ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit)

วันที่ 24 กันยายน 2564 บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด ได้รับตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit) โดย บริษัท แอดวานซ์ เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส รีจิสตร้า จำกัด (ACS Registrars) โดยเป็นการตรวจประเมินรูปแบบใหม่ผ่าน Zoom Conference ในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นการยืนยันระบบบริหารจัดการคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้ ตัวแทนผู้บริหารด้านคุณภาพ และ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ทำการตรวหาเชื้อโควิด Rapid Antigen Test ก่อนเข้าร่วมประชุม