บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด

SUPERVAC CO.,LTD.

กิจกรรมทำบุญประจำปี 2563 และ ถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด

21 พฤษจิกายน 2563

กิจกรรมทำบุญประจำปี 2563 และ ถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด

เมื่อวันที่ 21 พฤษจิกายน 2563 บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญบริษัทฯประจำปี 2563 ครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมพิธีถวายภัตตาหารและเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดประเสริฐสุทธาวาส กรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้จัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนให้กับแขกพิเศษและพนักงาน
รวมถึงทางบริษัทฯได้ถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด และสิ่งของจำเป็นแด่วัดประเสริฐสุทธาวาส ตามนโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR:Corprate Social Resposibility
ในโอกาสนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ทำนั้น ดลบันดาลให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และบริษัทคู่ค้าประสบความสุขความเจริญ