บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด

SUPERVAC CO.,LTD.

ตรวจประเมินรักษาระบบ ISO 9001

21 ธันวาคม 2566

ตรวจประเมินรักษาระบบ ISO 9001

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด ได้รับตรวจประเมินระบบมาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit) โดย บริษัท แอดวานซ์ เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส รีจิสตร้า จำกัด (ACS Registrars) โดยได้รับคำชื่นชมจากทางคณะกรรมการ โดยตรวจทั้งมาตฐานสินค้าและบริการของฝ่าย - AED และอุปกรณ์ความปลอดภัย - ฝ่ายเครื่องทำความสะอาด - ฝ่ายเคมี ทั้งนี้การรับรองนั้น SUPERVAC ให้ความสำคัญทั้งมาตรฐานสินค้าและบริการที่สูงกว่า เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า