บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด

SUPERVAC CO.,LTD.

บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด ได้เข้าร่วมการสัมมนา Doing Business With United Nations

30 พฤษภาคม 2566

บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด ได้เข้าร่วมการสัมมนา Doing Business With United Nations

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 คณะผู้แทน บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด ได้เข้าร่วมการสัมมนา Doing Business With United Nations จัดโดย กรมองค์กรระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) สหประชาชาติ

โดยได้เข้าร่วมสัมมนาและหารือร่วมกับหน่วยงานในสหประชาชาติ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร