บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด

SUPERVAC CO.,LTD.

กิจกรรมทำบุญถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด

25 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมทำบุญถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด Supervac ทำบุญถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดวัดราษฎร์บูรณะ ร่วมกับบมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราษฎร์บูรณะ เนื่องในวันครบรอบ 28 ปี เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ และสอดคล้องกัยนโยบายความรับผิดชอบทางสังคม CSR:Corporate Social Responsibility