. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 1991 ซึ่งจัดจำหน่าย
เครื่องทำความสะอาด เครื่องขัดพื้น และวัตถุดิบประเภทสี, แวคซ์ และเครื่องมือ ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้ รถยนต์ รองเท้า พลาสติก อินเจ็คชั่น ขวด PET ฟ้องน้ำวิทยาศาสตร์ (PU slab
stock) ฉนวนกันความร้อน (PU pipe insulation, Panel)
เครื่องทำความสะอาด เครื่องขัดพื้น...readmore>>

เครื่องกวาดพื้นแบบนั่งขับ
/ RIDE-ON VACUUM SWEEPERS
Hako-Jonas 1450
Fully hydraulic vacuum sweeper to cover larger areas.... readmore
เครื่องขัดล้างพื้นแบบนั่งขับ
/ RIDE - ON AUTO SCRUBBER
Hakomatic B 910
Compact Ride-on scrubber-drier with pre-sweep... readmore
รถกวาดพื้น / DELUXE RIDER SWEEPERS
ARMADILLO 9X
The ARMADILLO 9X offer a large Sweep Path, which can be up to 72". The ARMADILLO 9X ... readmore