บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด

SUPERVAC CO.,LTD.

กิจกรรมรดน้ำดำหัวท่านประธานกรรมการ

5 เมษายน 2564

กิจกรรมรดน้ำดำหัวท่านประธานกรรมการ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เนื่องในวันสงกรานต์และเพื่อสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม ทางคณะพนักงาน บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวท่านประธานกรรมการบริษัทฯ และรับคำอวยพรจากท่านประธานกรรมการ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญู