บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด

SUPERVAC CO.,LTD.

กิจกรรมทำบุญบริษัท - มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้วัด

22 มกราคม 2565

กิจกรรมทำบุญบริษัท - มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้วัด

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี 2565 ของบริษัทฯ โดยนิมนต์พระจากวัดประเสริฐสุทธาวาส กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับบริษัทฯ โดยทางกรรมการผู้จัดการ ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดและสิ่งของจำเป็น เช่นน้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด ชุดตรวจ ATK เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทางวัด ตามนโยบายความรับผิดชอบทางสังคม CSR:Corporate Social Responsibility
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้ทำการตรวหาเชื้อโควิด ATK Test ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
ในโอกาสนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ทำนั้น ดลบันดาลให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และบริษัทคู่ค้าประสบความสุขความเจริญ