บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด

SUPERVAC CO.,LTD.

ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED

8 กรกฎาคม 2563

ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด ได้ทำการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน เป็นการดูแลพนักงานและประชาชนโดยรอบของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการไม่ประมาท เพราะจากสถิติผู้เสียชีวิตในประเทศไทยจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน มีจำนวนมากถึง 1 ใน 3 ของสาเหตุการเสียชีวิต เครื่องAEDจึงทำให้เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิต โดยเฉพาะเวลาสภาพการจราจรขับขันที่รถพยาบาลอาจเข้าถึงล่าช้า
ในโอกาสนี้ทางบริษัทฯ ขอรณรงค์ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ-เอกชนให้ติดตั้งเครื่องAED เพื่อความปลอดภัย และกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรแจ้ง1669