บริษัท ซูปเปอร์แวค จำกัด

SUPERVAC CO.,LTD.

ไม้ยาวเช็ดกระจก

ไม้ยาวเช็ดกระจก

สำหรับกวาดเช็ดกระจกพื้นที่สูง

( กลุ่มเครื่องทำความสะอาด, หมวดหมู่อุปกรณ์ทำความสะอาด )